Κατασκευαστικός Τομέας

Η εταιρία μας προσφέρει λύσεις που μετατρέπουν τις τεχνολογίες αιχμής σε επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές, συμβάλουν άμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.

Βασική μας αρχή είναι να προσφέρουμε συνεχώς νέες υπηρεσίες βοηθώντας τον επιχειρηματία ή την κατασκευαστική εταιρία να προϋπολογίζει το σύνολο του κόστους του έργου.

Συνοπτικά η εταιρία μας προσφέρει λύσεις στους τομείς:

 • Κατασκευή Δικτύων Δομημένης Καλωδίωσης Χαλκού και Οπτικών Ινών
 • Κατασκευή Υπογείων Δικτύων (Trencher)
 • Κατασκευή Ασύρματων Δικτύων
 • Ασύρματη Ζεύξη Καταστημάτων
 • Πυρανίχνευση
 • Εγκαταστάσεις Συστημάτων UPS (Από 600VA έως 160KVA)
 • Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Η/Ζ
 • Ηλεκτρικά Καλωδιακά Συστήματα Φωτισμού και Κίνησης
 • Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας (BM, Αντισταθμίσεις κ.τ.λ.)
 • Έλεγχο και Διόρθωση Συνημίτονου Εγκατάστασης
 • Εμπορία Υλικών Δομημένης Καλωδίωσης
 • Εμπορία Επαγγελματικού Φωτισμού
 • Επαγγελματικός Κλιματισμός

Εκτίμηση Κόστους Έργου

Οι έμπειροι τεχνικοί μας χωρίς κόστος σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταθέσουν την τεχνική και οικονομική μας πρόταση με αναλυτικούς πίνακες τιμών και με παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών.

Όσο περισσότερες εργασίες μας αναθέτετε τόσο μειώνεται και το κόστος ανά τμήμα κατασκευής και αυτό οφείλεται στα εξής:

 • Απαιτείται μικρότερος χρόνος Μελέτης και Σύνταξης Προσφορών
 • Μεγαλύτερες εκπτώσεις από τους προμηθευτές μας
 • Καλύτερος συντονισμός Εργασιών και συνεπή παράδοση του έργου
 • Ταυτοχρονισμό στην κατασκευή διαφορετικών τμημάτων του έργου το οποίο επιφέρει:

Μείωση του κόστους μεταφοράς (Προσωπικού και Υλικών)

Αύξηση του ρυθμού των εργασιών με ταυτόχρονη ελάττωση των ημερομισθίων

Και επιπλέον επιτυγχάνεται ένας συνολικός τρόπος αποπληρωμής του έργου. Η εταιρία μας στη προσπάθεια να στηρίξει τον επαγγελματία θα σας προτείνει αρκετούς τρόπους χρηματοδότησης του έργου σας.

Τεχνική υποστήριξη

Η πρώτη γραμμή της τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας αποτελείται από εξειδικευμένα συνεργεία συντήρησης με σκοπό να παρέχουν υψηλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση βλαβών και την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.