ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Specialnet ιδρύθηκε τον Αύγουστο 1997 από τους Ιωάννη και Λεωνίδα Μανουσάκη ως κατασκευαστική εταιρία με εξειδίκευση στις ICT υποδομές και εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στα πρώτα της βήματα στον χώρο των κατασκευών η Specialnet προσέφερε τις υπηρεσίες της αποκλειστικά στην Κρήτη . Μετά από 24 χρόνια συνεχούς παρουσίας και μέσω επιτυχών συνεργασιών η Specialnet αναλαμβάνει έργα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό ως υπεργολάβος.

Η ανταγωνιστικότητα της Specialnet βρίσκεται στην έγκαιρη παράδοση, υψηλή τεχνολογία της κατασκευής και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε

Βασική Αρχή

Η αποστολή της Specialnet είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Φιλοσοφία

Για την Specialnet μεγάλη αξία έχουν η ποιότητα και η έγκαιρη παράδοση του έργου. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση  συμβάλουν στην επίσπευση της κατασκευαστικής διαδικασίας αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες  εργασίες.

Όραμα

Στόχος της Specialnet είναι να γίνει κορυφαίος πάροχος  προηγμένων υπηρεσιών στην Ελλάδα βοηθώντας στην ανάπτυξη παγκόσμιας κλάσης εγκαταστάσεων .

Τα τελευταία χρόνια , η Specialnet έχει επικεντρωθεί στην κατασκευή υποδομών για εταιρίες στον τομέα της φιλοξενίας, της βιομηχανίας και της διαχείρισης φυσικών πόρων.Οι μεγάλες επενδύσεις  στους παραπάνω τομείς έχουν επισπεύσει την εξέλιξη της Specialnet σε κατασκευαστική εταιρία ολοκληρωμένων ΙCT υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών. Ακόμα στοχεύουμε στην διεύρυνση των υπηρεσιών και προϊόντων για την κάλυψη όλου του φάσματος των αναγκών μίας σύγχρονης  υποδομής ΙCT.

Γιατί να μας επιλέξετε;

Έγκαιρη Παράδοση

Η Specialnet είναι γνωστή για την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και την παροχή γρήγορης παράδοσης σε όλες τις κατασκευαστικές υπηρεσίες της.

Οικονομική απόδοση

Η εταιρεία δουλεύει στενά με τον πελάτη για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών της σύμβασης που περιλαμβάνουν κόστος, διασφαλίζοντας την μηχανική αξία ώστε να ελαττωθεί το κόστος.

Διαφάνεια

Η Specialnet εξασφαλίζει στους πελάτες διαφανείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τακτική ενημέρωση της κατασκευαστικής προόδου.

Ευέλικτοι Όροι

Η εταιρεία παρέχει ευέλικτους όρους όσον αφορά τις πληρωμές, μέσω ιδίων κεφαλαίων, factoring κ.τ.λ.